تبلیغات
این وبلاگ درمورد سلامت روان در انسان ها است - اختلال شخصیت

اختلالات عجیب / غیر عادی شخصیت

افرادی که دارای اختلال شخصیتی عجیب / غیرعادی هستند اشتراکاتی در درمان با قربانیان اسکیزوفرنی و اختلال وهمی دارند   اگرچه آنها گسست قطعی در تماس واقعی که آن شرایط بسیار خطرناک را مشخصه بندی می کند نان نمیدهند.

اختلالات شخصیتی پارانویا

تعریف مشخصه های اختلال شخصیتی پارانویا با مفهوم بدگمانی و مظنون بودن همراه است . همه ما اغلب به علت دلایل خوبی درمورد موقعیت های قطعی و افراد قطعی بدگمانی داریم  . با اینحال شخصیت های پارانویا در همه موقعیت ها و درباره همه افراد بد گمان و مشکوکند. معمولا بدون هیچ دلیل موجه ای . و وقتی که آنها با دلیلی مبنی بر نفهمیده شدن بدگمانی شان روبه رو میشوند معمولا شروع به بدگمانی درباره کسی می کنند که ان دلیل را آورده است : "پس او هم علیه من است"

البته چنین دیدگاهی شامل یک اختلال در کارکرد شناختی است . شخصیت های پارانویایی همواره درحال بررسی شواهدی برای تایید شک هایشان هستند و همواره در جستجوی چنین شواهدی هستند . اگر دو نفر را در حال صحبت نزدیک دستگاه قهوه ببینند یا اگر نامه ای دیر برسد یا اگر همسایه ای نیمه شب موزیک گوش کند این عامل خشم آنها میشود.

این بدگمانی دارای اثار قوی برابری  با تعدیل احساسی دارد . برای اینکه این موضوع به شیوه ی عشق و دوست داشتن بستگی دارد . شخصیت های پارانویی نوعا دارای دوستان کمی هستند . آنها ممکن است دارای یک هم پیمان باشند و معمولا هم یک نفر که در موقعیت زیر دست قرار دارد اما نهایتا آنها به آن شخص هم بد گمان می شوند و دنبال دوست دیگری می گردند.- فرآیندی که بارها تکرار میشود بعضی اشخاص پارانوئید افرادی بسیار منزوی میشوند و عده ای به گروه های حاشیه ای سیاسی می پیوندند . سابقه کار آنها اغلب متناوب است  و آنها تمایل دارند بنحو افراطی انتقاد کنند یکدنده باشند همه چیز را کنترل کنند ، و اغلب دچار دعواهای خشمگینانه میشوند که ممکن است دعواهایشان بشدت افزایش یابد . با وجود همه این مشکلات درون شخصی ، اشخاص پارانوئید ندرتا به مراکز روانشناسان مراجعه می کنند .زیرا آنها مشکلاتشان را بعنوان چیزهایی میبینند که از بیرون می آیند و نه از درون.  بخاطر این دلیل ، دشوار است که متداول شدن اختلال را تخمین بزنیم.

برخلاف شباهت ها در نام و در تعریف رفتار بدگمانی ها ، اختلال شخصیت پارانوئید نباید با اختلال هذیانی یا اسکیزوفرنی پارانوئید اشتباه گرفته شود ، که گرفته شوند که موضوعاتی روانی هستند ، چون آن اختلالات فرد را شدیدا ناتوان می کنند اما اختلالات شخصیتی پارانوئید اینگونه نیستند ، از جمله در تماس او با واقعیت ، برای مثال بیمارانی که اختلال شخصیتی پارانوئید دارند آن توهمات شنیداری یا تجربیات عجیب اسکیزوفرنی ها را ندارند . به هر حال این باید افزوده شود که پژوهشگران در یافته اند اختلال شخصیتی پارانوئید در نسبت به کل جمعیت افراد ، بسیار رایج تر ازاسکیزوفرنی است. با وجود اینکه این ارتباطات خیلی واضح نیستند و تحقیقات همچنین نشان میدهد اختلال شخصیت پارانوئیدی در نسبت های افراد با افسردگی تک قطبی ، بیشتر از افراد اسکیزوفرنی تکرار میشوند.

  عجیب / غیر عادی  

اختلال شخصیت پارانویا

اختلال شخصیت اسکیزوتیپال

اختلال شخصیت اسکیزوئید

دراماتیک / عاطفی  

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت خود شبفتگی

  اضطرابی / بیمناکی  

اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت وابستگی

اختلال شخصیت عقده ای-وسواسی